VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

  • “osebni podatki”: podatki, ki jih kot take opredeljuje zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov
  • za potrebe obdelave nakupa preko AST (izpolnitve naročila ter ostalo, z naročilom povezano in potrebno komunikacijo)

 

1. člen – Zasebnost

 

Prodajalec se obvezuje, da bo vse osebne podatke / obiskovalcev / uporabnikov / kupcev ter podatke o nakupnih navadah kupcev uporabljal in hranil v skladu zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

 

Prodajalec neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu. Prodajalec teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih zakonskih pogojev. Z izjemo obvestil, ki so povezana z naročilom, prodajalec ne kontaktira svojih kupcev, razen v primeru izrecnega strinjanja s strani kupca.

 

2. člen – Zaščita osebnih podatkov

 

Spletne strani za naročilo izdelkov ter prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovani.

 

Prodajalec se obvezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca. Prodajalec ne odgovarja za morebitne krajo podatkov, razen v primeru malomarnosti prodajalca.

 

3. člen – Uporaba in hramba osebnih podatkov

 

Prodajalec za zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev AST, pri registriranih uporabnikih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s prodajalcem.

 

Prodajalec bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo, povezano z naročilom in potrebno komunikacijo.

 

Prodajalec bo, ob predhodnem kupčevem strinjanju s piškotki, osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da prodajalec trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene.

 

Uporabnik baze podatkov je družba prodajalca in v njej zaposlene osebe, ki z bazo upravičeno upravljajo. Za potrebe izvajanja programa, analize in različnih poizvedb rodajalec lahko sodeluje z zunanjimi partnerji, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju/obdelovanju osebnih podatkov.

 

Uporabnikovi / kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam oz. se ne bodo uporabljali v nasprotju z njihovim namenom, razen v primeru, da se bo uporabnik/kupec izrecno in ustrezno strinjal z drugimi izrecno opredeljenimi nameni uporabe teh podatkov.

 

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

 

4. člen – Popravek osebnih podatkov

 

V skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ima kupec pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje prodajalec. Podatke lahko popravi v svojem uporabniškem profilu v AST ali pa s pisnim zahtevkom prodajalcu, kateremu mora predložiti dokazilo o svoji identiteti in naslovu.