Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine ARC-KRANJ, d.o.o. 

 

Pojmi uporabljeni v teh splošnih pogojih

 • “AST”: Arc-Kranj, d.o.o. spletna trgovina
 • “SPP”: splošni pogoji poslovanja AST
 • “prodajalec”: družba Arc-Kranj, d.o.o., kot upravljalec AST
 • “kupec”: fizična ali pravna oseba, ki na AST opravi nakup

 

1. člen – Veljavnost

 

S potrditvijo naročila kupec sprejema SPP. Ti SPP izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja razen, če se kupec in prodajalec izrecno pisno ne dogovorita drugače.

 

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe SPP. V primeru nakupa na AST veljajo SPP, ki so objavljeni na AST na dan oddaje naročila, sicer pa SPP v času obiska AST. SPP lahko kupec kadarkoli prenese na svojo elektronsko napravo.

 

Naročanje v AST poteka v slovenskem jeziku prek interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Nakup opravljen preko AST se šteje za nakup opravljen skladno s slovenskim pravnim redom.

 

Dostavo izdelkov kupljenih preko AST Prodajalec zagotavlja na območju Slovenije.

 

2. člen – Spreminjanje podatkov

 

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba na AST ažurira in spreminja pogosto in hitro. Prodajalec si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih izdelkov, ki so navedene na embalaži izdelka. Prav tako si prizadeva zagotoviti ustrezne slike za vse prodajne izdelke na spletni strani.

 

V primeru morebitnih nebistvenih odstopanj med podatki in estetskih razlik, to ne vpliva na specifikacijo samega izdelka.

 

CENE

 

3. člen – Veljavna cena

 

Cene objavljene v AST veljajo za nakup izdelkov preko spleta v AST in se neprestano spreminjajo. Morebitne posebne/nižje cene so lahko v AST posebej označene. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila kupca oziroma so veljavne cene tiste cene, kot so bile objavljene v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem prodajalca.

 

Vse cene v AST so navedene v evrih ter že vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če je izrecno napisano drugače. Stroški dostave niso vključeni v ceno izdelkov.

 

4. člen – Promocijske kode

 

Promocijska koda je koda, ki jo kupec pridobi preko različnih promocijskih aktivnosti in jo lahko koristi pri nakupu v AST kot popust (izražen v % ali absolutnem znesku). Lahko je predvidena samo za določene izdelke.

 

Koriščenje poteka tako, da se v postopku nakupa v ustrezno okno vpiše pridobljeno promocijsko kodo.

 

Obračunan popust s promocijsko kodo, kot tudi vsi ostali popusti, znižajo končni znesek za plačilo. Ta znesek je tudi veljaven znesek za obračun dostave.

 

REGISTRACIJA

 

5. člen - Registracija

 

Z namenom lažjega nakupovanja na AST se lahko kupec registrira in s tem ustvari svoj profil, na katerem lahko spremlja statuse aktualnih naročil in pretekle nakupe.

 

Registracija in vpis v profil sta možna na tri načine:

 • z vnosom imena, priimka, elektronskega naslova in določitvijo geslo ter končno potrditvijo prejetega elektronskega sporočila (»potrdi e-naslov«),
 • s facebook profilom ali
 • z google profilom.

V primeru registracije s facebook ali google profilom se iz facebook oziroma google avtomatično prenesejo sledeči podatki: ime, priimek, elektronski naslov in facebook oziroma google ID.

 

Elektronski naslov in geslo oziroma facebook ali google profil uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, prodajalec ne odgovarja. Ti podatki so tajni in znani le uporabniku. Registriran uporabnik zagotavlja, da z njegovim profilom nastopa le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu. Uporabnik je dolžan poskrbeti za varen elektronski naslov, ki ga uporablja in kamor mu AST posreduje obvestila.

 

Ob registraciji mora uporabnik sprejeti SPP (označi »Strinjam se s splošnimi pogoji«).

 

Z registracijo uporabnik soglaša s prejemanjem obvestil, ki so vezana na njegovo naročilo oziroma sistemska obvestila.

 

Uporabnik lahko ob registraciji soglaša tudi s prejemanjem obvestil o posebnih ugodnostih in akcijah, predstavitvah novih izdelkov in o morebitnih aktualnih nagradnih igrah (označi »Prijavi me na e-novice, da bom obveščen o akcijah in edinstvenih popustih«).

 

V svoj profil uporabnik lahko vnese še sledeče podatke:

 • naslov in kraj bivanja,
 • naslov za dostavo (če je drugačen od kraja bivanja),
 • telefonsko številko.

 

Vsak registrirani uporabnik dovoli uporabo svojih zgoraj navedenih osebnih podatkov za potrebe obdelave nakupa preko AST ter za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad.

 

POSTOPEK NAROČANJA

 

6. člen – Naročilo

 

Kupec lahko nakupuje v AST kot registriran uporabnik ali brez registracije kot gost.

 

Izdelke lahko izbira iz seznama izdelkov na AST s klikom na »Dodaj v košarico«. Vsi izdelki, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog.

 

Kupec lahko pred oddajo naročila ali kadarkoli med izbiranjem izdelkov dostopa do izbranih izdelkov s klikom »v košarico« ali klikom na simbol nakupovalnega vozička. V košarici so razvidni izbrani izdelki, količina, cena, strošek dostave in skupna cena naročila. Kupec lahko v košarici poljubno dodaja in odstranjuje izbrane izdelke.

 

S klikom »na blagajno« kupec najprej vnese svoje podatke potrebne za obdelavo nakupa, nato pa še izbere način plačila. Vnesejo se sledeči podatki o kupcu: ime, priimek, naslov in naslov za dostavo, telefonska številka ter e-mail naslov. V primeru, da je kupec registriran uporabnik in je te podatke že vnesel ob registraciji, mu podatkov ni potrebno še enkrat vnašati.

 

Na voljo so sledeči načini plačila:

 • plačilo po povzetju: plačilo je možno z gotovino ali plačilnimi karticami
 • plačilo po predračunu: z nakazilom kupnine na TRR prodajalca
 • plačilo s plačilnimi karticami maestro, mastercard ali visa

 

S klikom na »Potrditev naročila z obveznostjo plačila« kupec nepreklicno naroča izdelke in nastane obveznost plačila.

 

Pri naročilu izdelkov za nakup katerih obstaja zakonski pogoj polnoletnosti, mora kupec potrditi, da je polnoleten.

 

V primeru izbire načina plačila po predračunu, kupec prejme predračun za izbrane izdelke na elektronski naslov, ki ga mora plačati v roku 3 dni, sicer predračun ne velja več.

 

7. člen – Status naročila

 

Kupec je po elektronski pošti obveščen o statusu naročila in sicer:

 • »Naročilo oddano«: Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v informacijski sistem prodajalca. V primeru plačila po predračunu kupec prejme tudi predračun s podatki za plačilo. Kupcu so dostopni podatki o statusu in vsebini naročila. Pravni status takšnega naročila je “prednaročilo” in ne zavezuje prodajalca k zagotovitvi naročenih izdelkov, dokler naročilo ni potrjeno s strani prodajalca.
 • »Naročilo odpremljeno«: Ko Prodajalec naročilo pregleda in preveri, da so naročeni izdelki dobavljivi, naročilo potrdi ter kupcu pošlje račun. Naročilo se preda dostavni službi. Pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in prodajalcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov naročila ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Za naročila, ki odstopajo od povprečnih naročil pri prodajalcu, si Prodajalec pridržuje pravico kontaktirati kupca ter preveriti naročilo in po potrebi zahtevati drug način plačila iz nabora vseh predvidenih plačilnih sredstev.
 • »Naročilo zavrnjeno«: V kolikor prodajalec ugotovi, da ne more dobaviti naročenih izdelkov, kupec prejme obvestilo, da je naročilo zavrnjeno. Če je bilo plačilo izdelkov s strani kupca že opravljeno, mu prodajalec vrne prejeto kupnino.

 

Registriran uporabnik lahko status vsakega naročila preveri tudi v svojem profilu (»moj račun«) na AST.

 

Oddana naročila se obdelujejo v delovnem času AST po vrstnem redu oddanih naročil oz. po planiranih časovnih terminih za prevzem izdelkov.

 

8. člen – Zavrnitev dobave

 

Prodajalec si pridržuje pravico do zavrnitve dobave izdelkov kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila ali je v pravnem sporu s prodajalcem v zvezi z nakupom preko AST ali drugih spletnih trgovin prodajalca ali zlorablja pravico do vračila izdelkov skladno s 43.č. členom Zakona o varstvu potrošnikov.

 

9. člen – Hramba dokumentov

 

Kupoprodajna pogodba oz. naročilo in račun se v elektronski obliki hranita na strežniku za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

 

IZROČITEV IZDELKOV

 

10. člen – Dostava izdelkov

 

Dostavo izdelkov izvršbi prodajalec ali njegov pogodbeni partner na lokacijo, ki jo izbere kupec.

 

Stroški dostave so dostopni v AST v rubriki »Cenik dostave«. Strošek dostave se prišteje k strošku naročila, kar je razvidno pred potrditvijo naročila. Prodajalec bo dobavil izdelke v roku 7 dni od potrditve naročila.

 

V kolikor je kupec naročil izdelke za katere za nakup obstaja zakonski pogoj polnoletnosti, mora polnoletnost izkazati dostavljavcu ob dostavi.

 

11. člen – Prevzem izdelkov

 

Kupec mora za dostavo naročila zagotoviti:

 • dostop dostavnega vozila neposredno do lokacije, navedene na naročilu;
 • možnost parkiranja dostavnega vozila na lokaciji, navedeni na naročilu.

 

Kupca se obvesti o datumu in uri dostave na njegovo telefonsko številko (po SMS sporočilu ali ga pokliče) ali elektronski naslov.

 

Naročene izdelke je kupec dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na določeni lokaciji ter jih plačati na način, ki je izbran ob oddaji naročila. Ob prevzemu kupec s podpisom potrdi količino in kakovost naročenih izdelkov.

 

Izdelke, ki niso primerni za osebe mlajše od 18 let (alkoholne pijače, tobačni izdelki…) se ne izroči osebi, mlajši od 18 let, ki se ob prevzemu ne nahaja v spremstvu odrasle osebe.

 

V primeru, da kupec izdelkov ne prevzame ob dogovorjenem času in je potrebna ponovna dostava, se kupcu zaračunajo dvojni stroški dostave, rok za dostavo pa v tem primeru ne velja več.

 

12. člen – Odvoz odpadne električne in elektronske opreme

 

Kupec lahko brezplačno odda odpadno električno in elektronsko opremo, ki je po namenu uporabe in razvrstitvi enaka opremi kupljeni v AST in sicer v enakem števili kosov.

 

Oddaja je možna na zbirnih mestih, ki so navedeni na spletni strani www.recikel.si, pod zavihkom zbirni centri.

 

ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO IZDELKOV

 

13. člen – Odstop od pogodbe

 

Kupec ima možnost, da v 14 dneh od prevzema izdelkov odstopi od pogodbe tako, da to nedvoumno sporoči prodajalcu, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

 

Kupcu je za odstop od pogodbe na voljo obrazec »Obvestilo o odstopu od pogodbe«, ki ga prejme ob vsakokratnem naročilu na svoj elektronski naslov ali pa ga prenese TUKAJ.

 

Kupec mora izdelke vrniti v 14 dneh od odstopa od pogodbe in nosi strošek vračila izdelkov (poštnine).

 

Prodajalec kupcu vrne kupnino v 14 dneh od prejema odstopne izjave kupca. Prodajalec ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenih izdelkov ali do predložitve dokazila, da je kupec izdelek poslal prodajalcu.

 

Prodajalec vrne prejeta plačila kupcu z nakazilom na TRR kupca, ki ga sporoči prodajalcu.

 

Vrača se lahko samo izdelke, ki so nerabljeni, nepoškodovani, v originalni embalaži in nespremenjeni količini. Izdelkov potrošnik ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe ampak sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo izdelkov, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

 

Odstop od pogodbe ni mogoč za izdelke, ki:

 • so bili izdelani po natančnih navodilih kupca oz. so bili prilagojeni njegovim osebnim potrebam;
 • zaradi svoje narave niso primerni za vračilo, ker so neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • so hitro pokvarljivi ali jim hitro poteče rok trajanja.

 

ODGOVORNOST ZA IZDELEK

 

14. člen – Stvarna napaka

 

Prodajalec odgovarja za stvarne napake izdelka v obsegu in rokih iz veljavne zakonodaje.

 

Kupec odgovornost prodajalca uveljavlja z obvestilom o stvarni napaki skupaj z natančnim opisom in po možnosti fotografijo napake ter računom na e-naslov shop@arc.si. Kupec mora prodajalcu omogočiti pregled izdelka, ki izdelek preveri in odloči o utemeljenosti zahtevka kupca.

 

V primeru utemeljene in pravočasno sporočene napake ima kupec pravico od prodajalca zahtevati:

 • odpravo napake na izdelku,
 • zamenjavo izdelka z novim brezhibnim izdelkom,
 • vračilo dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • vračilo plačanega zneska.

 

15. člen - Garancija

 

Prodajalec jamči za izdelek z garancijo v obsegu in rokih iz veljavne zakonodaje ter garancijskega lista.

 

Izdelek ima garancijo, če ima garancijski list oziroma, če tako določa zakonodaja. Če garancijskega lista ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira prodajalca, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

 

Garancijo lahko kupec uveljavlja pri prodajalcu ali neposredno pri proizvajalcu.

 

Kupec garancijo uveljavlja z obvestilom o napaki skupaj z natančnim opisom in po možnosti fotografijo napake ter računom na e-naslov shop@arc.si. Kupec mora prodajalcu omogočiti pregled izdelka, ki izdelek preveri in odloči o utemeljenosti zahtevka kupca.

 

V primeru utemeljene in pravočasno uveljavljene garancije:

 • lahko kupec najprej zahteva odpravo napak.
 • Če napake niso odpravljene v zakonskem roku, je kupec upravičen do brezplačne zamenjave izdelkov z enakimi, novimi in brezhibnimi izdelki,
 • sicer lahko kupec razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine.

 

VARNOST

 

16. člen

 

Zaradi zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic lahko prodajalec preverja informacije, povezane z naročilom kupca.

 

Prodajalec prejme podatke, ki se nanašajo na naročilo kupca. V primeru, da kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, lahko to ovira izvedbo njegovega naročila. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe kreditne kartice, bo to dokumentirano. Vsakršna sumljiva ali neobičajna raba kreditnih kartic bo sporočena pristojnim organom.

 

Prodajalec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil, skladno z izvajalcem, s katerim ima sklenjeno pogodbo za namen izvajanja storitev plačevanje preko spleta.

 

PRITOŽBE IN SPORI

 

17. člen

 

Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko elektronskega naslova shop@arc.si ali pisno na naslov sedeža prodajalca. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

 

Če prodajalec ne ugodi kupčevi pritožbi, lahko kupec vloži tožbo pri pristojnem sodišču po stalnem prebivališču kupca.

 

Prodajalec ne omogoča izvensodnega reševanja potrošniških sporov.